Työsuhdepalvelu

Työsuhdepalvelu.fi on Teknologiateollisuuden työsuhdeasioiden tietopankki, joka korvaa aiemmin käytössä olleet painetut, päivitettävät kansiot. Aineiston pohjalta toteutettiin verkkopalvelu, jonka tavoitteena on tukea kansioiden käyttäjien tarpeita aiempaa paremmin.

Määrittelyprojektin aikana ideatasolla oleva verkkopalvelu konkretisoitiin tuotantovalmiiksi ratkaisuksi. Teknologiateollisuuden asiantuntijat osallistuivat projektiin tiiviisti. Projektiin sisältyi myös käyttäjätutkimus, jonka aikana kartoitettiin kansioiden käyttäjien tarpeita palvelun käytölle. Kartoitus toteutettiin laadullisena tutkimuksena, joka sisälsi puhelinhaastattelujen lisäksi palkanlaskentakurssin yhteydessä tehtävän ryhmätyötehtävän. Tutkimuksen aikana selvitettiin kansioiden käyttäjien motiiveja, tarpeita ja odotuksia palvelulle, kartoitettiin käyttäjien nykyisiä käyttötottumuksia, tiedonhakutarpeita ja –menetelmiä sekä selvitettiin millainen palvelu tukisi parhaiten palvelun tulevien käyttäjien työtä.

Vastuualueeni

Palvelun konseptointi, palvelun määrittely, käyttäjätutkimuksen suunnittelu ja toteutus, käyttöliittymäsuunnittelu, interaktiosuunnittelu, responsiivisuuden suunnittelu, visuaalinen suunnittelu ja logosuunnittelu. Esitteen taitto.

Asiakas kertoo

Kristiina Kaski, Teknologiainfo Teknova Oy

Merjan tekemän käyttäjätutkimuksen ja sen perusteella tehdyn yhteisen määrittelytyön tuloksena saimme selkeän käsityksen kehitettävästä palvelusta sekä hyvän dokumentaation projektin toteutusta varten.

Merja toimi erinomaisena tulkkina meidän ja Työsuhdepalvelu.fi-verkkopalvelumme käyttäjien välillä. Hän sai palvelun sisällöntuottajat innostumaan palvelun kehittämisestä ja sitoutumaan verkkopalveluprojektiin poikkeuksellisen vahvasti!

Projektin dokumentaatiosta oli suuri apu verkkopalvelun toimittajan valinnassa ja projektin toteutuksessa. Merja toimi tulkkina myös meidän ja valitun verkkopalvelutoimittajan välisissä neuvotteluissa, jolloin saimme yhteisen näkemyksen kehitettävästä palvelusta.

– Kristiina Kaski, Teknologiainfo Teknova Oy


Työsuhdepalvelu.fi etusivu