Käyttäjät mukaan palvelun konseptointiin

Let it Out & Loud! -hankkeessa on kohderyhmän edustajat otettiin tiiviisti mukaan palvelun konseptointiin. Konseptointiprojektin aikana kohderyhmän tarpeita ja toiveita kartoitettiin verkkokyselyllä, haastatteluilla ja ryhmätyöpajassa. Kartoitusta syvennettiin asiantuntijahaastatteluilla. Verkkokyselyn tavoitteena oli kartoittaa kohderyhmän jäsenten netin käyttötottumuksia, sairauden vaikutusta arkielämään, voima-asioita ja yhteydenpitotapoja läheisiin. Verkkokyselyn kautta kerättiin myös yhteystietoja niiltä, jotka halusivat osallistua hankkeen myöhempiin vaiheisiin. […]