Käyttäjät mukaan palvelun konseptointiin

Let it Out & Loud! -hankkeessa on kohderyhmän edustajat otettiin tiiviisti mukaan palvelun konseptointiin. Konseptointiprojektin aikana kohderyhmän tarpeita ja toiveita kartoitettiin verkkokyselyllä, haastatteluilla ja ryhmätyöpajassa. Kartoitusta syvennettiin asiantuntijahaastatteluilla.

Verkkokyselyn tavoitteena oli kartoittaa kohderyhmän jäsenten netin käyttötottumuksia, sairauden vaikutusta arkielämään, voima-asioita ja yhteydenpitotapoja läheisiin. Verkkokyselyn kautta kerättiin myös yhteystietoja niiltä, jotka halusivat osallistua hankkeen myöhempiin vaiheisiin.

Henkilökohtaisten haastatteluiden tavoitteena oli kartoittaa tarkemmin tarpeita samoissa teemoissa kuin verkkokyselyssä. Haastatteluissa syvennettiin verkkokyselyä ja käytiin tarkemmin läpi mm. verkon käyttöä, yhteydenpitotapoja läheisiin ja haastateltavien toiveita verkkoympäristölle. Haastattelun aikana käytiin läpi ideaa karkean piirroksen avulla, keskusteltiin miten haastateltava mahdollisesti käyttäisi ympäristöä ja peilattiin ympäristöä haastateltavan omaan tilanteeseen.

Ryhmätyöpajassa ideoitiin ympäristöä. Tavoitteena oli selvittää löytyisikö yksittäisen alustuksessa esitetyn tilanteen kautta uusia ongelmia, ideoita ja ratkaisuja laajemmin käytettäväksi ympäristöä ideoitaessa ja kehitettäessä tulevaisuudessa.

Osana konseptointiprojektia haastateltiin 2 pitkään syöpälasten ja -nuorten kanssa työskennellyttä ammattilaista. Asiantuntijahaastattelut toteutettiin henkilökohtaisina haastatteluina. Tavoitteena oli selvittää ammattilaisten näkemyksiä eri ikäisenä sairastuneiden ominaispiirteistä, selviytymis- ja voimakeinoista, kipupisteistä sekä sparrata ideaa heidän avullaan.

Käyttäjien mukaan ottamisesta konkreettista hyötyä

Ottamalla kohderyhmä mukaan ympäristön kehittämiseen saatiin erittäin arvokasta tietoa siitä millainen ympäristö tukee parhaiten kohderyhmän tarpeita ja toiveita. Käsitys siitä millainen ympäristö, millä välineillä ja miten sitä halutaan käyttää on selkeytynyt. Konsepti on kirkastunut ja evääksi on saatu erittäin paljon kehityskelpoisia ideoita ja ajatuksia jalostettavaksi.

Kohderyhmä saatiin innostumaan palvelun kehittämisestä ja tieto kehitteillä olevasta verkkopalvelusta on lähtenyt leviämään kohderyhmän parissa.